Ochrana osobních údajů

VÝSLOVNÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ - VĚRNOSTNÍ PROGRAM
dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Lékárna MEDICENTRUM Krnov
Udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů ke všem dále uvedeným účelům, je podmínkou poskytování slev zákazníkům správce dle věrnostního programu správce, tj. poskytnutí údajů je smluvním požadavkem správce. Udělení souhlasu můžete odmítnout a služby Správce Vám budou poskytnuty za běžných podmínek (bez poskytnutí slev z věrnostního programu).

Účely zpracování osobních údajů, pro které je právním základem tento souhlas:
- plnění věrnostního programu zákazníků správce
- spojení čísla věrnostní karty s osobními údaji, které správce získává z jiných zdrojů (recepty apod.)
- archivace
- kontrola interakce užívaných léků
- neautomatizované vyhodnocení nákupního chování subjektů údajů
- marketingové účely
- poskytování poradenství v rámci homeopatické léčby

Bez sdělení shora požadovaných osobních údajů nemůže být subjekt údajů zařazen do věrnostního programu. Údaje o zdravotním stavu jsou nezbytné pro poskytování poradenství v rámci homeopatické léčby. Na základě svého uvážení může správce pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele v podobě třetí osoby.

Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovávány:
osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let ode dne posledního použití věrnostní karty/registrace v e-shopu s tím, že tato doba začíná běžet prvního dne následujícího kalendářního roku po posledním použití věrnostní karty/registrace v e-shopu.

Máte právo:
- Kdykoliv poskytnutý souhlas odvolat. Tím není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. S odvoláním souhlasu je spojena povinnost vrátit věrnostní kartu a zánik nároků plynoucích subjektu údajů z věrnostního programu.
- Na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování. S žádostí o výmaz je spojena povinnost vrátit věrnostní kartu a zánik nároků plynoucích subjektu údajů z věrnostního programu.
- Na přenesení osobních údajů, vznést kdykoli námitku týkající se konkrétní situace zpracování osobních údajů.
- Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontakt

Kde nás najdete

  • LÉKÁRNA MEDICENTRUM
  • náměstí Minoritů 86/7,
  • 794 01 Krnov

  • Tel: 552 304 134

  • Email: info@mckrnov.cz